OKAZJA - Sim Bridge Project (PC)
Celem gracza w Bridge Project jest zbudowanie najbardziej jednostajnego mostu jak najniższym kosztem. W trakcie budowy stabilność może być sprawdzana przy użyciu testów obciążeniowych. Most, który się nie zawali uznawany jest za dobry, co kończy poziom i pozwala wybić się na światowej liście rankingowej.

Podobne produkty