OKAZJA - World War 2 Panzer Claws (PC)
Panzer Claws II pokazuje działania zmechanizowanych jednostek wojskowych w czasie II Wojny Światowej. Wszystkie misje mają miejsce w Europie między rokiem 1941 i 1944.

Podobne produkty